Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 19 lipca 2024
Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
Powróć do: Projekty Unijne

PROGRAM ROZWOJU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE ZARĘBY KOŚCIELNE

Szanowni Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym!

Planowane zmiany w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w przyszłym roku szkolnym 2020/21, tj. wydłużenie do 10 godzin funkcjonowania oddziałów przedszkolnych, utworzenie dodatkowego oddziału oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia (rytmika i zajęcia gimnastyki korekcyjnej), będą realizowane w ramach projektu „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Zaręby Kościelne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-20, oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

W związku z tym Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych ogłasza rekrutację uczestników do projektu. O pobranie i wypełnienie załączonych poniżej dokumentów proszeni są tylko ci rodzice, którzy w złożonych wcześniej kartach zgłoszenia do przedszkola zadeklarowali wydłużony ponad 5 godzin dziennie czas pobytu dziecka w przedszkolu.

Po zapoznaniu się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie …” należy wypełnić  i podpisać załączniki, tj. formularz zgłoszenia dziecka do projektu oraz odpowiednie oświadczenia.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2020 r.:

-  w sekretariacie szkoły,

- przesłać pocztą tradycyjną na adres Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych, ul. Farna 20, 07 – 323 Zaręby Kościelne,

- przesłać skany podpisanych dokumentów na adres: spzareby@wp.pl.

W przypadku nie złożenia w/w dokumentów przez rodzica, dziecko  będzie mogło korzystać z pobytu w przedszkolu tylko 5 godzin dziennie.

 

REGULAMIN REKRUTACJI.pdf 

Zalacznik_nr_1_-_Formularz_zgloszenia_dziecka_do_udzialu_w_Projekcie 

Zalacznik_nr_2_-_Wzor_informacji_o_uczestnikach_Projektu 

Zalacznik_nr_3_-_Wzor_oswiadczenia_uczestnika_Projektu 

Zalaczniki_nr_4-10_-_Wzory_oswiadczen 

szkola_www 


INFORMACJA Nr RGK.271.0.3.2020 z dnia 30.07.2020r o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wyposażenie nowej sali w sprzęt i materiały dydaktyczne” prowadzonego w trybie rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Pobierz informacje o wyborze. 


Gmina Zaręby Kościelne prowadzi projekt nr RPMA.10.01.04-14-c491/19 pt. „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Zaręby Kościelne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Zaręby Kościelne o stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej niższym niż średnia dla województwa mazowieckiego poprzez utworzenie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, realizację zajęć dodatkowych dla 32 dzieci oraz wydłużenie godzin funkcjonowania ośrodka wychowania przedszkolnego o 5 godzin w okresie 22.06.2020-31.08.2021.

Cele szczegółowe projektu:

- dostosowanie bazy lokalowej do utworzenia dodatkowo 10 nowych miejsc/adaptacja pomieszczeń,

- wyposażenie bazy lokalowej do potrzeb realizacji oferty dla dzieci,

- realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne wobec 32 dzieci.

Rekrutacja uczestników: Zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie wraz z wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi zostały określone w Regulaminie rekrutacji.

Na realizację projektu Gmina Zaręby Kościelne pozyskała kwotę 247 189,13 złotych.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans dla kobiet i mężczyzn.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.