Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 19 lipca 2024
Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
Powróć do: INWESTYCJE

Inwestycje 2020 rok

 

Przedstawiamy inwestycje zrealizowane w 2020 roku przez Gminę Zaręby Kościelne.

 
Remont drogi gminnej nr 261101W na odcinku Rostki-Daćbogi – Kępiste-Borowe w km 0+000,00 do 0+820,00km

Nawierzchnia drogi została uszkodzona podczas użytkowania przez firmę INTERCOR Sp. z o. o.
na potrzeby zadania pn. „Wykonywanie robót budowlanych na odcinku Sadowne – Czyżew
wraz z urządzeniami od km. 71,800 do km 107,260 w ramach projektu CEF dla linii E 75”.
Użytkowanie drogi miało wpływ na przyspieszoną degradację nawierzchni w związku z powyższym podpisano porozumienie mające na celu naprawę istniejącej drogi na długości 1420 mb.

W dniach 16-18 grudnia 2020 r. został wyremontowany odcinek drogi, z czego koszty poniesiono:        
1. Gmina Zaręby Kościelne:  152 166,74 zł brutto, remont na odcinku 820 mb
2. PUT INTERCOR Sp. z o. o.: 110 700,00 zł brutto, remont na odcinku remont na odcinku 600 mb
3. Firma Transportowo Usługowa MP Przesmycki - odtworzenie poboczy
4. Usługi Transportowe Tadeusz Sienicki – remont zjazdów.

droga_kb2020  


 
Dotacja celowa w wysokości 480 000,00 zł na inwestycję Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W Szulborze Wielkie – Zaręby Kościelne o długości 3,555 km. Całkowita wartość zadania realizowanego przez Powiat Ostrowski wyniosła 4 752 707,18 zł, 80% stanowiły środki z Funduszu Dróg Samorządowych

droga_szulborze2  


 

Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo - Skłody-Średnie w lokalizacji  km. 0+000,00-1+614,00.

Całkowity koszt zadania to 1 509 981,92 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości  1 126 232,64 zł

Gmina pozyskała dotację 75% z Funduszu Dróg Samorządowych, wkład własny 25%.

droga_sklody2020   


 
 Rozbudowa drogi w miejscowości Kietlanka. Wartość inwestycji to 60 823,24 zł.

kietlanka_droga  


 
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo – całkowity koszt inwestycji to 216 904,09 zł, w tym dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę 51 392,00 zł.

droga_gasiorowo2020  


 
Remonty dróg żwirowych w  13 sołectwach – 86 535,61 zł.

remonty_zwirowe  


 
Utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych- dokumentacja projektowa, sfinansowana z Funduszu Solidarności w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na sumę 83 000,00 zł.

com_projekt  


 
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Świerże-Panki”

Całkowita wartość inwestycji: 15 050,28 zł.

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”: 7 525,14 zł. (50%).

mias_swierze 

 mias_swierze2  


 
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Rawy-Gaczkowo”

Całkowita wartość inwestycji: 18 646,80 zł.

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”: 9 323,40 zł. (50%).

mias_rawy 

mias_rawy2  


 
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Pułazie”

Całkowita wartość inwestycji: 18 646,80 zł.

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”: 9 323,40 zł. (50%).

mias_pulazie  

mias_pulazie2  


 
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Stara Złotoria, Niemiry, Kańkowo-Piecki”

Całkowita wartość inwestycji: 18 646,80 zł.

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”: 9 323,40 zł. (50%).

  

  mias_niemiry 

mias_niemiry2  


 
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Uścianek Wielki”

Całkowita wartość inwestycji: 19 207,68 zł.

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”: 9 603,84 zł. (50%).

mias_uscianek 

mias_uscianek2  


 
We wsiach Uścianek Wielki, Świerże Kiełcze, Gaczkowo i Kosuty zostały postawione nowe, estetyczne wiaty przystankowe na sumę 25410,80zł. Wiele prac przygotowawczych jak: założenie przepustów, podniesienie wyrównanie terenu, ulanie płyty z begonu zostało wykonanych przez pracowników gminy i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i stażu z Urzędu Pracy.

wiata_n 


 
Budowa 3 altan wraz z ułożeniem kostki, w sołectwach: Budziszewo, Skłody Średnie, Zgleczewo Panieńskie. Inwestycje sfinansowane z Funduszu Sołeckiego na sumę 35 769,37 zł.

altana1_n  


 
Remont i modernizacja sali rekreacyjnej – siłowni przy ul. Kowalskiej 16a, obejmująca wybudowanie szatni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego, socjalnego, pomalowanie ścian, wymiana wykładzin podłogowych, wybudowanie zadaszenia nad wejściem. Została wykonana wentylacja mechaniczna, zamontowano monitoring wizyjny. Wartość zadania – 83 644,81 zł, w tym 28 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego.

modern_gym2020  Remont Budynku Komunalnego w sołectwie Pętkowo Wielkie, budowa altanki i uporządkowanie placu

– 34 142,68 zł.

  petkowo_plac  


 
Remont budynku po szkole podstawowej w Zakrzewie Kopijkach na sumę 20 460,40 zł, w tym Fundusz Sołecki 14 166,43 zł (wyburzono kotłownię, zakupiono drzwi wewnętrzne).

szkola_zakrzewo  Remont schodów przy  budynku  ul. Kowalska 16a – koszt zadania 2 724,00 zł.

schody_1 

 schody_2  


 
Zagospodarowanie działki nr 150 w Zarębach Kościelnych. W ramach tego zadania uporządkowano teren, wykonano ogrodzenie, projekty na przeniesienie siłowni i placu zabaw, posadzono świerki, drzewa liściaste i pnącza. Wartość inwestycji to 10 933,87 zł, w tym Fundusz Sołecki 7 124,40 zł.


 
Modernizacja budynku Urzędu Gminy: nowe wejście od strony parkingu, malowanie korytarzy w urzędzie i kotłowni, położenie terakoty na schodach do kotłowni, remont pomieszczenia socjalnego. Wartość inwestycji wyniosła 10 182,51 zł.

remont_zareby  


 
Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych. Całkowity koszt zadania to 19 672,21 zł.

  boisko_szkola  


 
Budowa linii elektrycznej zasilającej przepompowanie ścieków nr 1. Całkowity koszt inwestycji to 25 000,00 zł.


 
Doposażenie w klimatyzację i sprzęt kuchenny świetlic w Świerżach Zielonych i Chmielewie na łączną sumę 46 132,08 zł, sfinansowane z Funduszu Sołeckiego.

  chmielewo_dopos1  


 
Ogrodzenie boiska w Nienałtach Brewkach. Inwestycja w całości sfinansowana z Funduszu Sołeckiego na sumę 6 024,08 zł.

  ogr_nie_brew  


 
Ogrodzenie boiska w Zgleczewie Panieńskim w całości sfinansowane z Funduszu Sołeckiego na sumę 8 545,94 zł.

  ogr_zgle_pan  


 
Ogrodzenie placu zabaw w Uścianku Wielkim. Inwestycja w całości sfinansowana z Funduszu Sołeckiego na sumę 4 367,50 zł.

www_foto_uscianek  


 
Urządzenie miejsca wielofunkcyjnego – siłowni zewnętrznej w Kietlance. Inwestycja w całości sfinansowana z Funduszu Sołeckiego na sumę 15 731,00 zł.

  silownia_kietlanka 


 
Remont i doposażenie przedszkola. Sfinansowane w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu na kwotę 75 751,98 zł.

  rem_przedszkola2020  


 
Remont Gminnej Biblioteki Publicznej – gipsowanie i malowanie ścian, wymiana drzwi, wymiana wykładzin podłogowych – 54 374,16 zł.

  remont_BPG2020  


 
Remonty w szkole: sala gimnastyczna, 4 sale lekcyjne, korytarz i klatka schodowa – 6 408,13 zł.

  remont_sali  


 
Remont pomieszczeń pod Ośrodkiem Zdrowia: kuchnia, sala konferencyjna, magazyn obrony cywilnej - 1 247,60 zł.

  rev_podpiwniczenie  


 
Zakup rębaka do drewna o wartości 22 976,00 zł.

   rebak1  


 
Zadanie pn. "Usunięcie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2020 roku." dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w wysokości 45 352,39 zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych brutto. Termin zakończenia realizacji zadania: 30.10.2020r.

www_azbest2020_info2  


 
Nowe grunty w  zasobie gminnym.

W ubiegłym roku dwoje mieszkańców wsi Rawy Gaczkowo bezpłatnie przekazało Aktem Notarialnym 20 arów ziemi, teren został już uporządkowany, w tym roku zostanie zagospodarowany na cele rekreacyjne wsi. Jeden z mieszkańców wsi Budziszewo również przekazał bezpłatnie na rzecz wsi 2 ary ziemi pod altankę.

Zakupiono nieruchomość w sołectwie Gąsiorowo. Budynek po sklepie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Koszt zakupu to 59 879,32 zł, w tym Fundusz Sołecki 19 700,19 zł.

Zakupiono działkę w Zakrzewie Wielkim o powierzchni 30 ary za sumę 33 507,86 zł w tym Fundusz Sołecki – 12 085,74 zł.

Zakupiono działkę w Pułaziu o powierzchni 8 ary, sfinansowaną w całości z Funduszu Sołeckiego na kwotę 8 032,22 zł + 2 ary darowizny.

Zakupiono z Funduszu Sołeckiego Skłody Stachy działkę o powierzchni 4,4 ara nad rzeką Brok, na sumę 8 197,04 zł.

Po kilku latach widać będzie wyraźnie różnice pomiędzy sołectwami, które aktywnie wykorzystują fundusz sołecki dokładając swoja pracę i zaangażowanie. Zwolenniczką tej formy pracy jest Pani Wójt, która wspiera i inicjuje tego typu oddolne działania.

  bud_gasiorowo_www 

sklody_dzialak 

 

 

 

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.