Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Zapytania ofertowe

Lata 2019-2021

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT, RGK 271.0.5.2021z dnia 10.12.2021r.

dot.: zapytania ofertowego na „Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne”

Pobierz dokument 


 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT, RGK.271.0.5.202, Zaręby Kościelne 2021.12.02

Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne

Dokumenty: Zapytanie ofertowe , wzór oferty , wzór umowy .


 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - RGK.271.0.4.2021 z 22.09.2021r.

"Modernizacja dróg na terenie gminy Zaręby Kościelne"

Pobierz informację 


 
ZAPYTANIE OFERTOWE W POSTĘPOWANIU - RGK.271.0.4.2021 z 09.09.2021r.

"Modernizacja dróg na terenie gminy Zaręby Kościelne"

Pobierz: Zapytanie ofertowe , załączniki do zapytania , formularz oferty .


 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,  RGK.271.0.3.2021 z dnia 19.08.2021r. 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: „Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie”.

Pobierz informację 


 
Informacja z sesji otwarcia ofert RGK.271.0.3.2021 z dnia 18.08.2021r. 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. : „Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie”.

Pobierz informację 


 
Zmiana treści zaproszenia RGK.271.0.3.2021 z dnia 13.08.2021r.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. : „Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie”

Pobierz informację 


 
ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, RGK 271.0.2.2021 z dnia 2021-08-13

dot.: zapytania ofertowego na zadanie pn. „Dowożenie i odwożenie uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych”.

Pobierz informację 


 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, RGK 271.0.2.2021 z dnia 2021-08-09

dot.: zapytania ofertowego na zadanie pn. „Dowożenie i odwożenie uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych”.

Pobierz informację 


 
Zaproszenie do składania ofert RGK.271.0.3.2021 z dnia 06.08.2021r.
w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. : „Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie”

Pobierz zapytanie ofertowe oraz załączniki 


 
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT RGK 271.0.2.2021 z dnia 2021-08-05

dot.: zapytania ofertowego na zadanie pn. „Dowożenie i odwożenie uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych”.

Pobierz informację 


 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zapytaniu nr 1/2021

- RGK.271.0.1.2021 z 05.08.2021r.

„Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo”, "Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim”, „Budowa placu zabaw w miejscowości Nienałty - Brewki”, „ Urządzenie miejsca wielofunkcyjnego w miejscowości Niemiry”

Pobierz informację  


 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - RGK.271.0.2.2021 z 29.07.2021r.

„Dowożenie i odwożenie uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych”

Pobierz zapytanie ofertowe z załącznikami 


 
Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 29.07.2021r. 

Dot.: zapytania ofertowego RGK 271.0.1.2021 na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo”, „Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim”, „Budowa placu zabaw w miejscowości Nienałty - Brewki”, „ Urządzenie miejsca wielofunkcyjnego w miejscowości Niemiry”.

Pobierz informację 


 
ZAPYTANIE OFERTOWE RGK.271.0.1.2021 z dnia 2021.07.13.

Gmina Zaręby Kościelne zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: „Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo”, "Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim”, „Budowa placu zabaw w miejscowości Nienałty - Brewki”, „ Urządzenie miejsca wielofunkcyjnego w miejscowości Niemiry”

Pobierz zapytanie ofertowe wraz z załącznikami .pdf . Pobierz zapytanie ofertowe - wersja z załącznikami w .doc   

 

Modyfikacja treści zapytania ofertowego - znak RGK.271.0.1.2021 z dnia 2021.07.22. - pobierz 

Załączniki: Opracowania techniczne budowy placów zabaw.


 
ZAPYTANIE OFERTOWE RGK.271.1.1.2020 z dnia 2021-05-17.

Wójt Gminy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Usunięcie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2021 r.”

Pobierz zapytanie oraz formularz ofertowy 


 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, RGK.271.0.5.2020 z dnia 04.01.2020r.


Na wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych 2 razy w miesiącu po 4 godziny w siedzibie Publicznej Biblioteki w Zarębach Kościelnych ul. Kowalska 16A. Termin wykonania do 31.12.2021r. 

Pobierz zawiadomienie 


 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2020, RGK.271.0.5.2020 z dnia 11.12.2020r.

Wójt Gminy Zaręby Kościelne zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych 2 razy w miesiącu po 4 godziny w siedzibie Publicznej Biblioteki w Zarębach Kościelnych ul. Kowalska 16A. Termin wykonania do 31.12.2021r. 

Pobierz ogłoszenie 


 
Zawiadomienie z dnia 06.08.2020r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu Nr 4 /2020 dot. 

„Budowa placu zabaw w Sołectwie Świerże-Panki”,
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Rawy-Gaczkowo”,
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Pułazie”,
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Stara Złotoria, Niemiry, Kańkowo-Piecki”,
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Uścianek Wielki”

Pobierz zawiadomienie 


 
 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr RGK.271.0.4.2020 z dnia 16.07.2020 r.

„Budowa placu zabaw w Sołectwie Świerże-Panki”,
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Rawy-Gaczkowo”,
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Pułazie”,
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Stara Złotoria, Niemiry, Kańkowo-Piecki”,
„Budowa placu zabaw w Sołectwie Uścianek Wielki” 

Pobierz: zapytanie ofertowe , załączniki do zapytania .

 

MODYFIKACJA TREŚCI  ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 24.07.2020r.  

MODYFIKACJA TREŚCI  ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 21.07.2020r. 


 
ZAPYTANIE OFERTOWE RGK.271.1.3.2020 z dnia 2020-07-07.

Wójt Gminy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Usunięcie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2020 r.”

Pobierz zapytanie wraz z formularzem ofertowym 


 
INFORMACJA RGK.271.0.2.2020 z dnia 06.07.2020r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakup doposażenia na potrzeby uruchomienia 10 miejsc wychowania przedszkolnego”

Pobierz informację  


 
INFORMACJA RGK.271.0.1.2020 z dnia 06.07.2020r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Adaptacja pomieszczeń na przedszkole”

Pobierz informację 


 
ZAPYTANIE OFERTOWE RGK.271.1.1.2020 z dnia 2020-04-27.


Wójt Gminy Zaręby Kościelne zaprasza do złożenia e-mailowych ofert cenowych na odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Zaręby Kościelne.  

Pobierz zapytanie i załączniki. 


 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu NR 4/2019 - RGK.271.0.4.2019 z dnia 03-01-2020 r. 

„Wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych raz w miesiącu, 4 godziny w siedzibie Publicznej Biblioteki w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 16A”

Pobierz zawiadomienie 


 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019 - RGK.271.0.4.2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. 

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych raz w miesiącu, 4 godziny w siedzibie Publicznej Biblioteki w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 16A. 

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami. 


 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu nr 3/2019 z 19.09.2019r. „Wyposażenie infrastruktury terenowej w wiatę rekreacyjną i grill w Sołectwie Zaręby Kościelne”

Pobierz dokument 


 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert w zapytaniu nr 2/2019 z 18.09.2019r. :  „Budowa placu zabaw w Sołectwie Kietlanka” ,  „Budowa placu zabaw w Sołectwie Pętkowo Wielkie”, „Budowa placu zabaw w Sołectwie Chmielewo”, „Budowa placu zabaw w Sołectwie Zakrzewo-Kopijki”

Pobierz dokument: zawiadomienie o wyborze. 


 
ZAPYTANIE OFERTOWE RGK.271.0.3.2019 z dnia 10.09.2019r. na: „Wyposażenie infrastruktury terenowej w wiatę rekreacyjną i grill 

w Sołectwie Zaręby Kościelne”

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe , załączniki do zapytania (.zip) .

Zapytania i odpowiedzi do zamówienia z dnia 13.09.2019r

 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr RGK.271.0.2.2019 z 06.09.2019 r.: „Budowa placu zabaw w Sołectwie Kietlanka” ,   „Budowa placu zabaw w Sołectwie Pętkowo Wielkie”, „Budowa placu zabaw w Sołectwie Chmielewo”, „Budowa placu zabaw w Sołectwie Zakrzewo-Kopijki”

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym , zal. nr 1 - formularz ofertowy , zal. nr 2– oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia , zal. nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , zal. nr 4 - projekt umowy , zal. nr 5 - opis urządzeń edukacyjnych i generalne wymagania techniczne. 

 Informacja Nr RGK.271.0.1.2019 z 11.07.2019r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne, gmina Zaręby Kościelne."

Informacja do pobrania 

 ZAPYTANIE OFERTOWE RGK.271.0.1.2019 z dnia 28.06.2019r.
„Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne gmina Zaręby Kościelne”

Dokumenty do pobrania:  Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym , załączniki do zapytania .

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 04.07.2019r. 

 Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 22.01.2019r. na usunięcie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2019r.: pobierz 

 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr  RGK.271.1.1.2018 z dnia 14.01.2019r.

Wójt Gminy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Usunięcie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne
w 2019r.” .  Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie,  formularz ofertowy.