Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Zapytania ofertowe

2023 Rok

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT, RGK.271.0.9.2023 z dnia 18.12.2023r. dla zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych

Gmina Zaręby Kościelne zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. : wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych.

Pobierz dokumenty do zapytania 

Informacja z sesji otwarcia ofert - data publikacji: 29.12.2023r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. - data publikacji 03.01.2024r.

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Zaręby Kościelne

Nasz znak: GOPS.422.1.2023,  Zaręby Kościelne, dnia 11.12.2023 roku    

Pobierz zapytanie ofertowe i załączniki.

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zapytania ofertowego na zadanie pn. „ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo-Kopijki ”.

Pobierz informację   

Data publikacji: 19.10.2023r. 

 


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: zapytania ofertowego na zadanie pn. „ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo-Kopijki ”.

Pobierz informację  

Data publikacji: 17.10.2023r. 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023 z dnia 6.10.2023r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn.zm.) określonego w art. 2 ust. 1. pkt. 1.

Koło gospodyń wiejskich ,,Zakrzewiacy" zaprasza do przedstawienia oferty cenowej  na: „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo-Kopijki”

Pobierz zapytanie, pobierz załączniki do zapytania.

Data publikacji: 06.10.2023r. 

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty RGK.271.0.8.2023 z dnia 04.10.2023r.
Dotyczy postępowania p.n. : „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zaręby Kościelne"

Pobierz dokumenty 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych - RGK. 271.0.8.2023 z dnia 20.09.2023r. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia p.n. : „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zaręby Kościelne"

Pobierz dokumenty 

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

RGK.271.0.7. 2023,  Zaręby Kościelne  2023.06.27 w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. : „Budowa altany w miejscowości Kosuty’’

Pobierz informację 

 


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych

RGK.271.0.7. 2023,  Zaręby Kościelne  2023.06.23 w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. : „Budowa altany w miejscowości Kosuty’’

Pobierz informację 

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT, RGK.271.0.7.2023 z dnia 2023.06.15 dla zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych.

„Budowa altany w miejscowości Kosuty"

Pobierz zapytanie , pobierz załączniki do zapytania. 

 


 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, RGK.271.0. 6. 2023 z dnia 12.06.2023r.
dla zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. : „Budowa altany w miejscowości Kosuty", "Budowa altany w miejscowości Rawy-Gaczkowo", "Zakup ławek i dostawa stołu do świetlicy w miejscowości Pętkowo Wielkie’’.

Pobierz dokument 

 


 Informacja z sesji otwarcia ofert, RGK.271.0. 6. 2023 z dnia 07.06.2023r.

dla zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. : „Budowa altany w miejscowości Kosuty’’, "Budowa altany w miejscowości Rawy-Gaczkowo’’, "Zakup ławek i dostawa stołu do świetlicy w miejscowości Pętkowo Wielkie’’.

Pobierz

 


 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT, RGK.271.0.6.2023 z dnia 30.05.2023r.

dla zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. : „Budowa altany w miejscowości Kosuty", "Budowa altany w miejscowości Rawy-Gaczkowo", "Zakup ławek i dostawa stołu do świetlicy w miejscowości Pętkowo Wielkie".

Pobierz szczegóły 

 


Zapytanie ofertowe RGK.271.0.5.2023 z dnia 10.05.2023r. na: „Modernizację dróg na terenie gminy Zaręby Kościelne”

Pobierz zapytanie i załączniki, pobierz formularz ofertowy w wersji edytowalnej. 

 


 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, RGK. 271.0.4.2023 z 10.05.2023r.

„Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zaręby Kościelne"

Pobierz 

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych, 
RGK. 271.0.4.2023 z 14.03.2023r.

„Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zaręby Kościelne"

Pobierz dokumenty (.zip) 

 


Wójt Gminy Zaręby Kościelne zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Usunięcie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2023 r.”. RGK.271.1.1.2023 z 10.03.2023r

Szacunkowa wielkość zamówienia to około 100Mg.

Pobierz zapytanie , pobierz załącznik 

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, RGK.271.0.3.2023 z dnia 15.02.2023r.

Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielki - Pułazie - Pętkowo Wielkie.

Pobierz szczegóły 

 


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT, RGK.271.0.3.2023 z dnia 10.02.2023r.

Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielki - Pułazie - Pętkowo Wielkie

Pobierz informację 

 


 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych. RGK.271.0.3.2023 z dnia 03.02.2023r.

Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielki - Pułazie - Petkowo Wielkie

Pobierz zaproszenie , pobierz załączniki .

 


 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, RGK.271.0.1.2022, 03.02.2023r.

Wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych.

Pobierz informację 

 


 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, RGK.271.0.2.2022, 03.02.2023r.

„Konserwacja oświetlenia  na terenie gminy Zaręby Kościelne”

Pobierz informację 

 


 Informacja z sesji otwarcia ofert, RGK.271.0.1.2022, 02.02.2023r.

Wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych.

Pobierz informację 

 


 Informacja z sesji otwarcia ofert, RGK.271.0.2.2022, 02.02.2023r.

„Konserwacja oświetlenia  na terenie gminy Zaręby Kościelne”

Pobierz informację 

 


 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych, RGK.271.0.2.2022,  24.01.2023r.

„Konserwacja oświetlenia  na terenie gminy Zaręby Kościelne”

Pobierz zapytanie , pobierz załączniki do zapytania .

 

W związku z awarią skrzynki mailowej przedłuża się termin składania ofert na dzień 02.02.2023r. oraz adres email: ugzar@post.pl, ugzar@wp.pl

pobierz załączniki do zapytania 

 


 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych. RGK.271.0.1.2023, 23.01.2023r.

Wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych.

Pobierz zapytanie , pobierz załączniki do zapytania. 

 

W związku z awarią skrzynki mailowej przedłuża się termin składania ofert na dzień 02.02.2023r. oraz adres email: ugzar@post.pl, ugzar@wp.pl

Pobierz pismo