Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Zapytania ofertowe

2022 Rok

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Zaręby Kościelne

Znak: GOPS.422.1.2022, Zaręby Kościelne, dnia 05.12.2022 roku          

Pobierz dokumenty 

 


 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, Znak sprawy RGK.271.0.21.2022 z dnia 15.11.2022r.

„Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże -Kiełcze "

Pobierz dokument 

 


 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, Znak sprawy RGK.271.0.20.2022 z dnia 15.11.2022r.

„Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody -Stachy"

Pobierz dokument 

 


 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, Znak sprawy RGK.271.0.19.2022 z dnia 15.11.2022r.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby Kościelne"

Pobierz dokument 

 


 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT, Znak sprawy RGK.271.0.21.2022 z dnia 14.11.2022r.

„Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże -Kiełcze "

Pobierz dokumenty 

 


 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT, Znak sprawy RGK.271.0.20.2022 z dnia 14.11.2022r.

„Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody -Stachy"

Pobierz dokumenty 

 


 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT, Znak sprawy RGK.271.0.19.2022 z dnia 14.11.2022r.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby Kościelne"

Pobierz dokumenty 

 


 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych

Znak sprawy RGK.271.0.21.2022 z dnia 03.11.2022r.

„Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże -Kiełcze "

Pobierz dokumenty

 


 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych

Znak sprawy RGK.271.0.20.2022 z dnia 03.11.2022r.

„Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody -Stachy"

Pobierz dokumenty 

 


 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych

Znak sprawy RGK.271.0.19.2022 z dnia 03.11.2022r.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby Kościelne"

Pobierz dokumenty 

 


 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 02.11.2022r., Nr RGK.271.0.18.2022

„Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże -Kiełcze "

Pobierz informację 

 


 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 02.11.2022r., Nr RGK.271.0.17.2022

„Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody -Stachy"

Pobierz informację 

 


 
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT z dnia 31.10.2022r., Nr RGK.271.0.18.2022

„Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże -Kiełcze "

Pobierz informację 

 


 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT z dnia 31.10.2022r., Nr RGK.271.0.17.2022

„Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody -Stachy"

Pobierz informację 

 


 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych

Znak sprawy RGK.271.0.17.2022 z dnia 21.10.2022r.

„Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody -Stachy"

Pobierz dokumenty 

 


 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych

Znak sprawy RGK.271.0.18.2022 z dnia 21.10.2022r.

„Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże -Kiełcze "

Pobierz dokumenty

 


 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty RGK 271.0.16.2022 z dnia 10.08.2022r.

„Budowa altany w miejscowości Świerże Zielone’’ - data publikacji 10.08.2022r.


Pobierz dokument 

 


 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty RGK 271.0.15.2022 z dnia 10.08.2022r.

„Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Pułazie’’. - data publikacji 10.08.2022r.

Pobierz dokument 

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty RGK 271.0.14.2022 z dnia 10.08.2022r.

 „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo.’’ - data publikacji 10.08.2022r.

Pobierz dokument 

 


 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania RGK 271.0.13.2022 z dnia 10.08.2022r.

,,Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Skłody Średnie’’ - data publikacji 10.08.2022r.

Pobierz dokument 

 


 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty RGK 271.0.12.2022 z dnia 10.08.2022r.

„Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Rawy - Gaczkowo”, „Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo’’ - data publikacji 10.08.2022r.

Pobierz dokument 

 


 
ZAPROSZENIE RGK.271.16. 2022 z dnia 28.07.2022r. dla zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych 

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. : „Budowa altany w miejscowości Świerże Zielone’’

Pobierz dokumenty 

Sprostowanie do zapytania ofertowego z dnia 28.07.2022r - data publikacji: 29.07.2022r. 

 


 ZAPROSZENIE RGK.271.15. 2022 z dnia 28.07.2022r. dla zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. : „Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Pułazie’’.

Pobierz dokumenty 

Odpowiedzi na zadane pytania dotyczące postępowania - Data publikacji 02.08.2022r. 

Odpowiedzi cz.2 na zadane pytania - Data publikacji 02.08.2022r. 

 


 ZAPROSZENIE RGK.271.14. 2022 z dnia 28.07.2022r.  dla zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych 

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. : „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo.’’

Pobierz dokumenty 

Odpowiedzi na zadane pytania dotyczące postępowania - Data publikacji 02.08.2022r. 

Odpowiedzi cz.2 na zadane pytania - Data publikacji 02.08.2022r. 

 


 ZAPROSZENIE RGK.271.0.12.2022 z dnia 28.07.2022r.  dla zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. : „Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Rawy - Gaczkowo”, „Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo’’

Pobierz dokumenty 

 


 ZAPROSZENIE RGK.271.0.13.2022 z dnia 28.07.2022r.  dla zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. : ,,Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Skłody Średnie’’

Pobierz dokumenty 

Odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania - data publikacji 02.08.2022r. 

Opracowanie techniczne do placu zabaw - data publikacji 02.08.2022r. 

 


 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY RGK.271.0.11.2022 z dnia 29.06.2022 r.

Gmina Zaręby Kościelne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w zakresie: „Przygotowania oraz dostawy wyżywienia dla Uczestników na pobyt dzienny oraz całodobowy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych”.

Pobierz informację 

 


 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT RGK.271.0.11.2022 z dnia 15.06.2022 r.

Gmina Zaręby Kościelne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w zakresie: „Przygotowania oraz dostawy wyżywienia dla Uczestników na pobyt dzienny oraz całodobowy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych”.

Pobierz ogłoszenie 

 


 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR RGK.271.0.9.2022

„Przygotowania oraz dostawy wyżywienia dla Uczestników na pobyt dzienny oraz całodobowy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych”.

Pobierz unieważnienie 

 


 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  RGK.271.0.7.2022 z dnia 2022.06.10

"Modernizacja dróg na terenie gminy Zaręby Kościelne"

Pobierz zawiadomienie 

 


 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT RGK.271.0.9.2022 z dnia 3.06.2022 r.

Gmina Zaręby Kościelne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w zakresie: „Przygotowania oraz dostawy wyżywienia dla Uczestników na pobyt dzienny oraz całodobowy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych”.

Pobierz dokument 

 


 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2022 z dnia 01.06.2022 r.

„Przygotowania oraz dostawy wyżywienia dla Uczestników na pobyt dzienny oraz całodobowy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych”.

Pobierz unieważnienie 

 


 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT RGK.271.0.8.2022 z dnia 23.05.2022 r.

Gmina Zaręby Kościelne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w zakresie: „Przygotowania oraz dostawy wyżywienia dla Uczestników na pobyt dzienny oraz całodobowy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych”.

Pobierz zapytanie oraz załączniki 

 


 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT RGK.271.0.7.2022 z dnia 2022.05.20

"Modernizacja dróg na terenie gminy Zaręby Kościelne"

Pobierz Zapytanie , Załącznik nr 1 oferta , Załącznik nr 2  mapa , Załącznik nr 3 specyfikacja techniczna 

 


 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 20.05.2022r., Nr RGK.271.0.5.2022

„Dostarczenie materiałów biurowych, eksploatacyjnych,  wyposażenia, środków higienicznych i sprzątających dla nowo powstającej  jednostki tj. Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych”.  

Pobierz dokument  

 


 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT RGK.271.0.5.2022 z dnia 2022.05.09

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.  „Dostarczenie materiałów biurowych, eksploatacyjnych,  wyposażenia, środków higienicznych i sprzątających dla nowo powstającej  jednostki tj. Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych”.  

Pobierz dokumety (.zip) 

 


 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 28.03.2022r., Nr RGK.271.0.4.2022

Wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych 

Pobierz informację 

 


 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT OFERT z dnia 23.03.2022r., Nr RGK.271.0.4.2022

Wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych 

Pobierz informację 

 


 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dnia 15.03.2022r., Nr RGK.271.0.4.2022

Wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych 

Pobierz zapytanie wraz z załącznikami 

 


 INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2022

Wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych.

Pobierz dokument 

 


 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr RGK.271.1.1.2022 z dnia 2022-02-18

Wójt Gminy Zaręby Kościelne zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Usunięcie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2022 r.”.

Pobierz zapytanie oraz formularz ofertowy , (pobierz wersję pdf) .

 


 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 27.01.2022r.,  Nr RGK.271.0.3.2022

Na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Zaręby Kościelne w 2022 r.

Pobierz informację 

 


 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 27.01.2022r., Nr RGK.271.0.2.2022

Konserwacja oświetlenia na terenie gminy Zaręby Kościelne 

Pobierz informację 

 


 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 27.01.2022r., Nr RGK.271.0.1.2022

Wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych 

Pobierz informację 

 


 INFORMACJA  Z SESJI OTWARCIA OFERT z dnia 21.01.2022r.,  Nr RGK.271.0.3.2022

Na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Zaręby Kościelne w 2022 r.

Pobierz informację 

 


 INFORMACJA  Z SESJI OTWARCIA OFERT z dnia 21.01.2022r., Nr RGK.271.0.2.2022

Konserwacja oświetlenia na terenie gminy Zaręby Kościelne 

Pobierz informację 

 


 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT OFERT z dnia 19.01.2022r., Nr RGK.271.0.1.2022

Wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych 

Pobierz informację 

 


 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dnia 14.01.2022r., Nr RGK.271.0.3.2022

Na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Zaręby Kościelne w 2022 r.

Pobierz zapytanie , formularz ofertowy , wzór umowy , mapa. 

 


 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dnia 14.01.2022r., Nr RGK.271.0.2.2022

Konserwacja oświetlenia na terenie gminy Zaręby Kościelne 

Pobierz zapytanie , formularz ofertowy , wzór umowy. 

 


 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dnia 12.01.2022r., Nr RGK.271.0.1.2022

Wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych 

Pobierz zapytanie z załącznikami