Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Gmina

Parafia

Parafia Zaręby Kościelne

Pierwszy kościół zbudowano w Zarębach w 1430 roku.

Zmiana nazwy na Zaręby Kościelne nastąpiła w wyniku założenia parafii. Parafia Zarębska jest najmłodszą średniowieczną parafią na tym terenie, erygowana w 1449r.

W jej skład weszła część wsi z bardzo rozległej dotychczas parafii w Zuzeli. Wydzielenie nowej parafii doprowadziło do sporu z proboszczem parafii zuzelskiej. Spór ten został rozstrzygnięty przed sądem biskupim w Pułtusku w 1449r.

W 1462r. kościół parafialny spłonął. Następny kościół drewniany konsekrowany 20 stycznia 1620r. również strawił pożar w roku 1881.

Obecny kościół murowany, neogotycki p.w.św. Stanisława Biskupa wzniesiono w latach 1882–1900 z kamienia polnego i cegły- konsekrowany w 1900 r.

Kościół z racji poważnych zniszczeń był zamknięty w latach 1966-1992, W tym czasie funkcję kościoła parafialnego przejął Klasztor i Kościół Reformatów.

Staraniem ks. prob. Kazimierza Chodźki w latach 1992-1994 odremontowany i na nowo przywrócono mu funkcje, kościoła parafialnego.

  fotob-371 

Chlubą Gminy są liczne obiekty sakralne, w tym klasztor, wzniesiony z fundacji Szymona Zaremby – Kasztelana Konarsko – Sieradzkiego, którego zmumifikowane zwłoki znajdują się w podziemiach klasztoru. W nawie bocznej kościoła wisi jedyny na terenie powiatu ostrowskiego sarmacki portret Szymona Zaremby.

Budowę kościoła i klasztoru rozpoczęto w październiku 1765r., przerwano ją w roku 1766, po czym została wznowiona po potwierdzeniu fundacji przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. W maju 1768 r. położono kamień węgielny pod kościół. Budowę kościoła zakończono w 1774 r. Kościół został konsekrowany 6 V 1792r. przez Antoniego Norberta Narzymówskiego- Bp. Ewarieńskiego Sufragana Pułtuskiego.  Kościół zbudowany jest w stylu barokowym, ołtarz główny oraz boczne reprezentują typowe wyposażenie reformackie.

Na dziedzińcu stoi figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej wystawiona w 1862 r. oraz kostnica wzniesiona w 1861 r., i kazalnica z czerwonej cegły. W 2006 roku Kościół oraz nawa północna zostały odnowione, w następnych latach został zmieniony dach oraz parking.

 

W Parafii Zarębskiej znajduje się również Dom Zgromadzenia Sióstr Westiarek Jezusa. Jest to zakon bezhabitowy.

Po upadku powstania styczniowego za aktywny udział duchowieństwa i zakonów w tym zrywie wolnościowym, car nakazał likwidację wszystkich zakonów. Wobec tej sytuacji o. Honorat Koźmiński, kapucyn, zakłada zgromadzenie bezhabitowe. Takich zgromadzeń o. Honorat założył 26, w tym w 1882r. Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa. Dom  sióstr Westiarek w Zarębach Kościelnych powstał około 1929r. Siostry przybyły tu na zaproszenie ks. Proboszcza Włodzimierza Bendowskiego w celu objęcia opieki nad kościołem.  Siostry Westiarki zamieszkiwały w starej drewnianej plebani, którą w 1967r. obmurowały i wyremontowały. Siostry oprócz opieki nad kościołem zajmowały się bielą (liturgiczną służbą dziewcząt). W czasie okupacji pracowały w szpitalu, prowadziły przedszkole, przez jakiś czas prowadziły katechezę.

Obecnie Siostry trudnią się haftowaniem sztandarów, pracami w kościele i prowadzeniem małego gospodarstwa.

Mieszkańcy gminy, młodzież i dzieci wychowywani są w duchu patriotycznym, poszanowania tradycji i kultury. W coroczne uroczystości upamiętniające: Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, Cudu nad Wisłą – 15 sierpnia, Odzyskania Niepodległości – 11 listopada organizuje parafia  parafia z grupą rekonstrukcyjną X Pułku Ułanów Litewskich, szkoły i stowarzyszenia.

W 2000 roku z Zarąb Kościelnych na Jasną Górę wyruszyła I Konna Pielgrzymka Kawaleryjska w barwach 10 Pułku Ułanów Litewskich pod przewodnictwem ks. proboszcza Andrzeja Dmochowskiego. Odtąd ułani pielgrzymują corocznie do Częstochowy. W 2019 roku odbyła się jubileuszowa XX konna pielgrzymka na Jasną Górę witana jak co roku przez liczną grupę parafian na czele z Panią Wójt Urszulą Wołosiewicz.