Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Gmina

OSP

1.  Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarębach Kościelnych

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarębach Kościelnych powstała w 1912 roku, w związku z czym 24 czerwca 2012r. obchodziła 100-lecie istnienia. W 2005 roku oddano do użytku nową remizę wyposażoną w cztery boksy garażowe, pomieszczenia socjalne i łazienkę. Jednostka liczy 20 członków czynnych, a od 1999 roku jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, czynnie działając na terenie własnej gminy jak i powiatu ostrowskiego.

Wyposażenie jednostki stanową cztery samochody pożarnicze:

 1. Mercedes-Atego GBA 4.5/16
 2. IVECO GCBA 4/32
 3. Jelcz 004 GCBA 6/32
 4. Star GBA 2/16
 5. SKw Lublin
 6. oraz sprzęt do ratownictwa technicznego
   

 
Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zarębach Kościelnych

 • Urszula Wołosiewicz – Prezes

 • Andrzej Mikołajczyk – Wiceprezes

 • Grzegorz Marcinowski  – Komendant Gminny

 • Hubert Słomczyński - Skarbnik  

 • Maciej Długołęcki – Sekretarz
   

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zarębach Kościelnych

 • Mariusz Fronczyk – Przewodniczący

 • Marek Zenon Janiszewski – Wiceprzewodniczący

 • Henryk Skłodowski - Sekretarz
   

 

SKŁAD ZARZĄDU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH 

 • JAROSŁAW GOCA – PREZES
 • GRZEGORZ MARCINOWSKI – WICEPREZES-NACZELNIK
 • ŁUKASZ RUKAT - II WICEPREZES
 • MACIEJ OGONOWSKI - SKARBNIK
 • PAWEŁ SARNOWSKI - SEKRETARZ
 • ŁUKASZ SKŁODOWSKI – CZŁONEK
   

Komisja rewizyjna:

 • Sapiecha Marek

 • Karwiński Mirosław

 • Ościłowski Stanisław
   

 

SKŁAD ZARZĄDU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHMIELEWIE 

 • MIKOŁAJCZYK ANDRZEJ - PREZES

 • ZIEMAK TADEUSZ – WICEPREZES-NACZELNIK

 • ZIEMAK SYLWESTER - SKARBNIK

 • DĘBEK JOANNA – SEKRETARZ

 • BULAK JAN – GOSPODARZ
   

     Komisja rewizyjna:

 • Rafalik Łukasz

 • Janiszewski Marek

 • Brzozowski Mateusz
   

 
SKŁAD ZARZĄDU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIERŻACH - KOŃCZANACH 

 • ZAWISTOWSKI ANDRZEJ – PREZES

 • BAUER WOJCIECH – WICEPREZES-NACZELNIK

 • KULESZA LEONARD – SKARBNIK

 • NIENAŁTOWSKI ANTONI - SEKRETARZ

 • SKŁODOWSKI HENRYK - GOSPODARZ
   

Komisja rewizyjna:

 • Pieńkowski Tadeusz

 • Nowacki Paweł

 • Świerżewski Krzysztof 
   
   

SKŁAD ZARZĄDU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPISTYCH - BOROWYCH

 • JABŁONKA RYSZARD – PREZES

 • SIENICKI TADEUSZ  – WICEPREZES-NACZELNIK

 • RUKAT ZENON – SKARBNIK

 • SIENICKI RAFAŁ  – SEKRETARZ

 • OŚCIŁOWSKI JACEK – CZŁONEK
   

Komisja rewizyjna:

 • Rukat Sebastian

 • Jabłonka Czesław

 • Brzozowski Krzysztof