Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Projekty Unijne

ZDALNA SZKOŁA I ZDALNA SZKOŁA+

 zdalna_www 
  

Nazwa projektu:

"Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ".

Cel główny projektu:

Zapewnienie uczniom i nauczycielom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego w szkole na terenie Gminy Zaręby Kościelne.

Opis projektu:

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Finansowanie projektu:

Projekt sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 7591624924 zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Zaręby Kościelne, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".


Całkowita wartość projektu: 54 998,10 zł brutto.
Dofinansowanie: 54 998,10 zł brutto.
Wkład własny: 0,00 zł.


Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:


Wskaźniki produktu:

liczba zakupionych laptopów - 18 szt. (wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami)

liczba zakupionych tabletów – 14 szt.


Wskaźniki rezultatu:

liczba wspartych szkół - 1

zwww_szkola_plus 

www-dsc08032020-005 

www-dsc08032020-007 

www-dsc08032020-008