Oto logo strony. Piękne ono jest

TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH

Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne kwota 762 264,47 zł (inwestycja realizowana z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 476.297,58 oraz z udziałem środków z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200.000,00).

termo_tablica