Oto logo strony. Piękne ono jest

ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH

Pierwszy etap rozbudowy dróg gminnych z Projektu Polski Ład zakończony

         W 2022 roku zakończył się I etap zadania pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie” polegający na rozbudowie dróg gminnych w Zarębach Kościelnych – 3 krótkich odcinków łączących ul. Kowalską z ul. Czyżewską. Rozbudowane drogi zyskały nową i szerszą nawierzchnię asfaltową o szerokości 6 metrów. Wybudowane zostały nowe chodniki skomunikowane z nowo wybudowanymi chodnikami na ul. Kowalskiej, ścieżki rowerowe oraz zatoczka autobusowa na jednej z uliczek. Wykonawcą inwestycji jest Firma Transportowa Tadeusz Sienicki. Pierwszy etap budowy to suma 1 510.000,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło    co stanowi 95% zadania. II etap zadania będzie realizowany w 2023 roku i polegać będzie na rozbudowie drogi gminnej w Chmielewie. Całość zadania realizowanego w latach 2022 – 2023, czyli etap I i II wyniesie 4 494 234 zł z czego wkład własny gminy to tylko 224 711,70 zł, pozostała suma 4 269 522,30 zł co stanowi 95% dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.