Oto logo strony. Piękne ono jest

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 261125W GRABOWO - SKŁODY-ŚREDNIE

Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo - Skłody-Średnie w lokalizacji  km. 0+000,00-1+614,00.

Całkowity koszt zadania to 1 509 981,92 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości  1 126 232,64 zł

Gmina pozyskała dotację 75% z Funduszu Dróg Samorządowych, wkład własny 25%.

droga_sklody2020