Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: INWESTYCJE

Inwestycje 2022 rok


DROGI

1. Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych  wartość inwestycji 1.522.000,00 zł w tym Fundusz Sołecka Zaręby Kościelne 30.338,91 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.433.801,00 zł.

inwest_www1

inwest_www2 

inwest_www3 

inwest_www4 

2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienałty -Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W - kwota dotacji 2.600.000,00 zł.

inwest_pow1 

inwest_pow2 

inwest_pow3 

inwest_pow4 

inwest_pow5 

inwest_pow6 

3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste-Borowe - kwota  dotacji 274.300,00 zł.

inwest_kb1 

4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo - kwota dotacji 120.000,00 zł.

inwest_wgg2 

5. Modernizacje i remonty dróg żwirowych – 267.162,20 zł w tym Fundusze Sołeckie 90.306,60 zł.

inwest_www31 


 
BUDYNKI

1. Budowa budynku komunalnego wartość inwestycji  1.313.200,00 zł  w tym  środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.300.000,00 zł.

  inwest_k2 

inwest_k3 

inwest_k4 

 

2. Termomodernizacja i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopijki  wartość inwestycji 980 962,08 zł w tym:

  • Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwota 475 403,50 zł,
  • Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 200.000,00 zł .
  • Fundusz Sołecki Zakrzewo Kopijki 18.537,59 zł.
  • Fundusz Sołecki Gąsiorowo 11.519,23 zł
  • Fundusz Sołecki Uścianek Wielki 19.821,82 zł. 

 

inwest_g1 inwest_zk1 inwest_zk2 inwest_zk3

3. Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych wartość inwestycji 
240.806,88 zł (zakup wyposażenia COM) Dofinansowanie: Fundusz Solidarności w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  240 000,00 zł .

inwest_com1 inwest_com2 inwest_com3 inwest_com4  

 


4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo kwota 26.027,00 zł w tym : Fundusz Sołecki Chmielewo 26.027,00 zł.


 

5. Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie kwota inwestycji 39.371,48 zł w tym : Fundusz Sołecki  Zgleczewo Panieńskie 15.522,44 zł  Fundusz Sołecki  Zgleczewo Szlacheckie 14.182,37 zł.

inwest_zg1 inwest_zg2 

6. Remont budynku gospodarczego w miejscowości Zakrzewo Kopijki kwota 11.000,00 zł.

inwest_zka1

 

7. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka – wykonanie dokumentacji projektowej kwota 21.552,73 zł  w tym : Fundusz Sołecki Kietlanka 21.552,73 zł.

inwest_kie


PLACE  ZABAW

1. Budowa placu zabaw w miejscowości Nienałty Brewki (grill oraz stół z ławkami pod altankę) kwota 8.973,44 zł  w tym : Fundusz Sołecki Nienałty Brewki - 8.973,44 zł .  

inwest_pn1 inwest_pn2 

2. Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo kwota 14.400,00 w tym : Fundusz Sołecki Rawy Gaczkowo - 14.400,00 zł .

inwest_pg1 

3. Zagospodarowanie placu  zabaw w sołectwie Budziszewo kwota 12.988,80 zł w tym : Fundusz Sołecki Budziszewo 12.988,80 zł .

inwest_pb1 

4. Ogrodzenie placu przy ul. Leśnej w Zarębach Kościelnych kwota 45.000,00 zł.

inwest_pl1 

5. Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Niemiry kwota 17.000,00 zł  w tym : Fundusz Sołecki Kańkowo Piecki, Niemiry, Stara Złotoria 17.000,00 zł .

inwest_pnn1 

6. Zagospodarowanie placu  zabaw w sołectwie Pułazie  (ogrodzenie) kwota 14.606,30 zł w tym : Fundusz Sołecki Pułazie 14.606,30 zł

inwest_pp1 

7. Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych etap II kwota 20.603,52 zł w tym : Fundusz Sołecki Kępiste Borowe 20.603,52 zł.

inwest_pk1


 

Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne ogółem wartość inwestycji (wodociąg)  659 881,03 zł w tym środki  z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 535 350,43 zł.

inwest_iw1 

 


Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne ogólna wartość inwestycji (kanalizacja)  162 060,00 zł w tym środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 92 467,45 zł.

inwest_ik1 inwest_ik2 


 
Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby Kościelne wartość inwestycji 117.711,00 zł w tym środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach rządowego programu kwota 100.000,00 zł.Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych  kwota  44.118,77 zł. 

 inwest_ib1


 

Zakup działki w miejscowości Kosuty kwota 12.720,28  zł  Fundusz Sołecki Kosuty 12.720,28 zł .


 

Zakup działki w miejscowości  Gąsiorowo kwota 19.709,40 zł .


 

Usunięcie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2022r. dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w wysokości 34.886,64 zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych brutto. Termin zakończenia realizacji zadania: 14.11.2022r.

tab2_azbest 


MIASY 2022 w gminie Zaręby Kościelne

To kolejny rok w gminie Zaręby Kościelne gdzie w ramach realizacji Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 (MIAS 2022) powstały nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej oraz bezpieczeństwa.

Zadania, które zostały objęte dofinansowaniem to:

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo o wartości 21 100,00 zł,

-  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaczkowo  o wartości 34 000,00 zł.

- Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Skłody Średnie o wartości 22 852,17 zł.

-  Budowa altany w miejscowości Świerże Zielone o wartości 20 727,35 zł.

Wysokość dofinansowania od Zarządu Województwa Mazowieckiego dla każdego z sołectw to kwota w wysokości 10 000 zł, łącznie więc dla czterech sołectw dofinansowanie wyniosło 40 000 zł.

Inwestycje w ogrodzenie oraz oświetlenie uliczne zostały wykonana z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców. Budowa altany oraz placu zabaw to elementy infrastruktury rekreacyjnej, która umożliwia urozmaicenie spędzania wolnego czasu, a także zapewnia miejsce do spotkań oraz integracji. Projekty te stanowią realizację oddolnych inicjatyw poszczególnych sołectw przyczyniając się do podnoszenia atrakcyjności terenów wiejskich.

mias1_gasiorowo2022www mias1_sklody2022www mias1_swierze2022www mias2_gaczkowo2022-www mias2_gasiorowo2022www mias2_sklody2022www mias2_swierze2022www mias_gaczkowo2022-www