Oto logo strony. Piękne ono jest

DROGA PĘTKOWO WIELKIE – ZGLECZEWO PANIEŃSKIE

Dnia 10 grudnia 2021 roku  odbyło się  oficjalne otwarcie rozbudowanej i przebudowanej drogi gminnej Pętkowo Wielkie – Zgleczewo Panieńskie.  W uroczystym otwarciu zmodernizowanej  drogi udział udział wzięli: kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Pan Marcin Grabowski, Dyrektor Biura Posła Marka Zagórskiego Pani Justyna Pętkowska, Wójt Gminy Pani Urszula Wołosiewicz, wykonawca przedmiotowej inwestycji właściciel Firmy Transportowo – Usługowej Pan Mirosław Przesmycki, Sekretarz Gminy Pani Jadwiga Mikołajczyk, Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Rostkowska, kierownik Wydziału Inwestycji Pan Antoni Nienałtowski, sołtys wsi Pętkowo Wielkie Pani Renata Laskowska wraz z mieszkańcami wsi. Dopełnieniem  uroczystości była wspólna modlitwa oraz poświęcenie drogi przez proboszcza ks. Jerzego Krysztopę.

W wyniku rozbudowy została wykonana nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu  o długości 1,7 km i szerokości 5,0 m, zjazdy z asfaltobetonu,  obustronne pobocza z kruszywa łamanego i obustronne rowy. Ustawione zostały stalowe bariery ochronne. Wybudowano również kanał technologiczny.  Inspektorem nadzoru przedmiotowej inwestycji był Pan Krzysztof Święcki, kierownikiem budowy Pan Marek Steć.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1.894.995,61 zł. Zadanie współfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 1.500.000 ,00 zł.

To już trzecia inwestycja drogowa w tym roku w gminie Zaręby Kościelne.

petkowo_tablica