Oto logo strony. Piękne ono jest

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

pobrane_(1) 

              Gmina Zaręby Kościelne zrealizowała w latach 2021 – 2022 zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Realizacja tej inwestycji możliwa była dzięki pozyskanym środkom finansowym w wysokości 700 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

"Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne" obejmowała projekt techniczny
oraz kolejne etapy budowy w wyniku których zmodernizowano 50 – letnią sieć wodociągową w miejscowości Zaręby Kościelne na przebudowanym odcinku ulicy Farnej, ul. Brewki Zakościelne i ul. Kowalskiej. 

Wykonano również instalację wodno-kanalizacyjną na nowopowstałej ul. Wspólnej. Odprowadzenie ścieków sanitarnych zaprojektowano do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Wybudowano także nową linię wodociągową w części wsi Uścianek Wielki i Zgleczewo Szlacheckie.

        Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.