Oto logo strony. Piękne ono jest

BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO

kom_n 

W dniu 10 września 2021 roku Wójt Gminy Pani Urszula Wołosiewicz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agnieszki Rostkowskiej podpisała umowę z wykonawcą Usługi Budowlane Jarosław Wyszomirski na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku komunalnego” przy ul. Leśnej 3b w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia zapłacimy 1.300.000,00 zł. Gmina Zaręby Kościelne pozyskała na wybudowanie budynku i projekty budowlane dofinansowanie w 100 % z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest to bardzo ważna i potrzebna inwestycja na uzupełnienie zasobu mieszkaniowego gminy, tym bardziej, iż w wyniku przebudowy ulic w centrum Zarąb Kościelnych część starych ponad 90 – letnich domów będących własnością gminy będzie wyburzona. W budynku tym również zamiast w Domu Pomocy Społecznej będą mogły zamieszkać starsze, niepełnosprawne i samotne osoby wymagające opieki.
Dzięki kolejnemu programowi rządowemu (RFIL) mamy niezwykle ważną i potrzebną pomoc przynoszącą poprawę poziomu i jakości życia naszych mieszkańców.

 

Uroczyste otwarcie budynku komunalnego w Zarębach Kościelnych

Październik dla gminy Zaręby Kościelne rozpoczął się bardzo ważnymi wydarzeniami. W dniu 1 października 2022 roku nastąpiło uroczyste otwarcie dwóch budynków – budynku komunalnego przy ul. Leśnej w Zarębach Kościelnych oraz świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie. Na wybudowanie budynku komunalnego gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 1.3 mln i tyle wyniósł koszt budowy tego budynku.Pani Wójt Urszula Wołosiewicz szczególne podziękowania skierowała do obecnego na uroczystości Senatora Pana Roberta Mamątowa, który wspiera gminę w pozyskiwaniu środków, a szczególnie w uzyskaniu dotacji na budynek komunalny. Dla wielu rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej brakowało mieszkań, a dotychczasowy zasób mieszkaniowy gminy stanowiły między innymi stare przedwojenne, drewniane budynki, które stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkających tam ludzi. W nowym budynku wielkości 291,91 m2 powierzchni użytkowej, znajduje się 6 mieszkań z łazienkami różnych wielkości.

  kom2_n

Część z nich jest w pełni dostosowana do zamieszkania dla osób niepełnosprawnych Budynek energooszczędny z ogrzewaniem podłogowym elektrycznym i panelami fotowoltaicznymi.

Podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego zostały skierowane do obecnej na uroczystości Pani Elżbiety Lanc, członka zarządu Województwa Mazowieckiego, do radnego Sejmiku Pana Krzysztofa Winiarskiego oraz do Wojewody Mazowieckiego na ręce obecnej Pani Agnieszki Krupińskiej zastępcę kierownika Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce . Pani wójt dziękowała wykonawcom – Panu Jarosławowi Wyszomirskiemu za wykonane prace budowlane przy budynku komunalnym oraz wykonawcy robót budowlanych świetlicy w Gąsiorowie Panu Krzysztofowi Kaczorowskiemu, a także inspektorowi nadzoru Panu Waldemarowi Brzostkowi, pracownikom Urzędu Gminy za ogromny wysiłek włożony w trudny i żmudny proces od projektowania, uzgadniania, przygotowania projektów poprzez budowę, odbiory i rozliczanie inwestycji oraz radzie gminy za podjęte uchwały dzięki którym można było rozpocząć proces budowania. W tym roku gmina oddała do użytku aż 4 budynki, a wiele innych inwestycji jest w trakcie budowy, a także już zakończonych.