Oto logo strony. Piękne ono jest

Rekordowy budżet gminy Zaręby Kościelne za 2020 rok

Ocena 0/5

W dniu 29 czerwca Wójt Gminy Urszula Wołosiewicz otrzymała absolutorium i wotum zaufania za wykonanie budżetu gminy za rok 2020.

Dochody gminy zrealizowano w wysokości 24.379.822, 43 zł i były wyższe w stosunku do roku 2019 o 23,19% !

Wydatki wykonano w kwocie 19.120.848,88 zł, w tym majątkowe 3.353.050,27.  Wydatki majątkowe stanowiły 17,54% ogólnych wydatków majątkowych. 

Dług gminy na koniec 2020 roku wyniósł 9.262.104,28 zł i wynika z kredytów zaciągniętych w poprzednich latach głownie na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków. W 2020 roku gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek, spłaciła natomiast wraz z należnymi odsetkami cztery kredyty z poprzednich lat na sumę 2.873.204,62 zł.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową 5.258.491,55 zł w tym środki z RFIL – 2.700.000,00. Tak wysokie wskaźniki budżetowe mimo pandemii i wielu inwestycjom i remontom zrealizowanym w 2020 roku gmina osiągnęła dzięki rekordowej ilości zdobytych dofinansowań, co przedstawia poniższe zestawienie.

 

Zestawienie dofinansowań otrzymanych w latach 2010-2020

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności