Oto logo strony. Piękne ono jest

Opieka wytchnieniowa- edycja 2023

Ocena 0/5

flaga_godlo_opieka_wytchnieniowa 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych w związku z Programem „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” realizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej finansowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, informuje członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, spełniających kryteria ogłoszone w programie o możliwości zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenie, rehabilitacji i edukacji
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoznacznymi- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.
     

Liczba miejsc:  3 osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Czas realizacji: luty 2023 r. - grudzień 2023 r.

Aby uzyskać pomoc należy złożyć kartę zgłoszenia do Programu ,,Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023 ( stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Kartą oceny stanu dziecka/osby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (stanowiącej załącznik nr 8 do Programu),

Wymagane dokumenty:

  • Orzeczenie o niepełnosprawności
    Kartą oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM wypełniona przez lekarza specjalistę lub lekarza rodzinnego
  • Osoby zainteresowane tego typu wsparciem lub ich opiekunowie/członkowie rodzin mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie na usługi opieki wytchnieniowej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14, do dnia 20.01.2023 r.  do godziny 12.00.

tel. 86 2763120 Pani Magdalena Sommer, Pani Ewelina Kur, tel. 862763117 Pani Dorota Ludwichowska

lub na adres e-mail: gopszar@post.pl

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności