Oto logo strony. Piękne ono jest

Odbiór materiałów zawierających azbest (eternit) od gospodarstw rolnych.

Ocena 0/5

Zaręby Kościelne, 2024.03.18

 RGK.6232.1.3.2024

Gmina Zaręby Kościelne informuje, że będzie prowadzone przedsięwzięcie mające na celu odbiór materiałów zawierających azbest (eternit) od gospodarstw rolnych, które w 2023 roku uczestniczyły w Działaniu A1.4.1, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła (wypłaci) środki na realizację Działania A1.4.1 – wymiana pokryć dachowych w celu odbioru materiałów szkodliwych dla zdrowia z pokryć dachowych znajdujących się w gospodarstwach rolnych i możliwości sfinansowania przez Gminę Zaręby Kościelne muszą być spełnione następujące warunki:

1.     Gmina wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie do WFOŚiGW w Warszawie zawierającym zsumowane dane z gospodarstw rolnych o odpadach zawierających azbest w oparciu o dane:
- imię, nazwisko, adres,
- numer i data umowy z ARiMR (warunkiem nieodpłatnego odbioru odpadów jest otrzymanie wypłaty z ARiMR na 14 dni przed odbiorem odpadu i powiadomienie Gminy).
- data wpływu i rozliczenia środków z ARiMR,
- ilość wymienionego pokrycia w m2,
- data złożenia wniosku o płatność w ARiMR ( wypełnić w przypadku      nieotrzymania i rozliczenia środków z ARiMR)

2. W celu odbioru materiałów z poszczególnych gospodarstw należy wypełnić zgłoszenie stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego pisma i przesłać na adres: Urząd Gminy Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, na adres e-mail: w.wierzbowski@zareby-kosc.pl, lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne w terminie do dnia 29.03.2024 r. ( decyduje data wpływu ).

Osoba do kontaktu: Wojciech Wierzbowski tel. 862763112 

Tabela w załączeniu.

Pliki do pobrania:

Pobierz tabelkę
Format: pdf, 316.97 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności