Oto logo strony. Piękne ono jest

I miejsce na Mazowszu i II w kraju dla Sołectwa Pętkowo Wielkie!

Ocena 0/5

Sołectwo Pętkowo Wielkie wzięło udział w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Celem konkursu jest promocja inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnot sołeckich oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi. Wieś Pętkowo Wielkie startowała z projektem; „Utworzenie świetlicy wiejskiej miejsca integracji i rozwoju w sołectwie Pętkowo Wielkie” .
Sołectwo Pętkowo Wielkie zajęło I miejsce na Mazowszu jednocześnie znajdując się pośród szesnastu laureatów - po jednym z każdego województwa - którzy stali się uczestnikami finału ogólnopolskiego.
W finałowym konkursie ogólnopolskim sołectwo zajęło zaszczytne II miejsce!

  petkowo1 

Uroczyste podsumowanie VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” odbyło się 15 maja w Opolu, podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego natomiast wręczenie nagród na poziomie wojewódzkim odbędzie się podczas Dożynek Wojewódzkich dnia 27 sierpnia 2023 roku.
W dniu 25 maja 2023 roku Wójt Gminy Pani Urszula Wołosiewicz przekazała dyplom i czek przedstawicielom sołectwa: Panu Łukaszowi Rostkowskiemu - sołtysowi wsi, Panu Pawłowi Skłodowskiemu – rada sołecka, Pani Ewelinie Rostkowskiej - Przewodniczącej KGW „Pętkowiacy”, Pani Urszuli Siejk – członkowi zarządu KGW.
Mieszkańcy tej miejscowości własnymi siłami i przy wsparciu Wójta Gminy Zaręby Kościelne Pani Urszuli Wołosiewicz wyremontowali opustoszały budynek po zlikwidowanej Spółdzielni Kółek Rolniczych. Marzenia mieszkańców o własnej świetlicy urealniły się dzięki możliwości decydowania o wydatkowaniu pieniędzy po wyodrębnieniu z budżetu gminy Funduszu Sołeckiego. Zapał wielu młodych i chętnych do działania ludzi zaowocował powstaniem wymarzonej świetlicy. Całkowity koszt remontu wraz z wyposażeniem wyniósł 161 462,68 zł w tym praca własna mieszkańców to kwota 69 500 zł.
W historii gminy nie pamiętano tak ogromnego zrywu społecznego mającego na celu stworzenie miejsca do spotkań i integracji mieszkańców. Wszelkie prace, budowlane, remontowe, montażowe, transportowe, związane z zagospodarowaniem przestrzeni działki – mieszkańcy sołectwa wykonali w 100% we własnym zakresie tym bardziej że w tej wsi jest wielu fachowców. Remont przebiegał bardzo sprawnie także dzięki posiadaniu własnych narzędzi do pracy czy sprzętu typu: ciągniki, przyczepy, koparka. Wiele materiałów mieszkańcy oferowali od siebie: kostka brukowa, ozdobne kamienie, drewno na altankę, siatka na ogrodzenie części terenu. Zadania były podzielone odpowiednio do umiejętności, siły i chęci. Miejscowy przedsiębiorca nie mogąc osobiście wziąć udziału w pracach opłacał dniówki swojemu pracownikowi z Ukrainy. Gospodynie kolejno codziennie gotowały obiady, przygotowywały zimne przekąski, ciasta i dostarczały na miejsce wykonywanych prac. Panie sprzątały, szyły firanki, robiły zakupy, pisały projekty na następne dofinansowania. Ze składek sołectwo zakupiło 100 tui, które następnie sami posadzili. Swoją obecnością wspierali ich seniorzy pilnując najmłodszych. Starsze dzieciaki pomagały w pracach porządkowych. Uzyskany efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Zaniedbana nieruchomość to obecnie wizytówka sołectwa, a zrealizowany projekt jest z całą pewnością innowacyjny w kontekście dotychczasowego funkcjonowania miejscowości i lokalnej społeczności. Jest to działanie zmieniające sposób myślenia. Mieszkańcy postanowili złamać dotychczasowe przekonania i wyszli z myśli o schemacie że to ktoś inny wymyśli, zaprojektuje, wykona.
Efektem tych działań stały się następne cenne inicjatywy – organizowane imprezy, pikniki, akcje charytatywne, ferie dla dzieciaków i wiele innych.
Zdobyta zaszczytna nagroda i docenienie włożonego trudu przyczyni się z pewnością do jeszcze większej motywacji w działaniu mieszkańców sołectwa Pętkowo Wielkie.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności