Oto logo strony. Piękne ono jest

W dniu 21 sierpnia 2023 r. nastąpiło uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo na terenie gminy Zaręby Kościelne.

Ocena 0/5

Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Chrupek przywitał przybyłych gości i zrelacjonował przebieg realizacji inwestycji. Pan Starosta zaznaczył, iż realizacja tak wielu inwestycji drogowych w Powiecie Ostrowskim jest możliwa dzięki ogromnemu wsparciu rządu oraz bardzo dobrze układającej się współpracy pomiędzy samorządem powiatowym i samorządami gminnymi. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 9 673 245,83 zł. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5 803 947,49 zł. Wkład własny powiatu i gminy to kwoty wynoszące po 1 934 648,00 zł.

Wykonawcą inwestycji była firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski. Nadzór Inwestorski pełnił Pan Paweł Sobieski prowadzący działalność pod firmą BIKSBIT Sp. z o.o. w Warszawie.

W ramach zadania została wykonana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na odcinku o długości 3 270,85 mb o szerokości 6,0 m. oraz jednostronnie 1,0 m pobocza utwardzonego  z betonu asfaltowego i obustronne  pobocza gruntowe o nawierzchni z kruszywa łamanego. Zostały wykonane zjazdy z betonu asfaltowego, dwie zatoczki autobusowe wraz z chodnikami z kostki brukowej. 

Pani Wójt Urszula Wołosiewicz podziękowała rządowi polskiemu za dotacje i projekty dzięki którym powstają tak ważne dla rozwoju naszego regionu inwestycje. Dziękowała Panu Staroście, radnym powiatu i gminy,  wszystkim pracownikom i instytucjom które przyczyniły się do powstania tak pięknej i bezpiecznej drogi. Zaznaczyła, że na terenie gminy wszystkie drogi wychodzące w 7 kierunkach z miejscowości Zaręby Kościelne są drogami powiatowymi dlatego tak ważna jest współpraca z powiatem w realizacji tych  inwestycji. Obecnie planowane są następne ciągi drogowe zarówno powiatowe jak i gminne. Pan Minister Henryk Kowalczyk powiedział że dla rządu polskiego niezwykle ważny jest zrównoważony rozwój naszej Ojczyzny, a szczególnie rozwój terenów wiejskich dla których poprawa warunków życia i pracy wiąże się z zahamowaniem tendencji  migracyjnych tych terenów. Radny Sejmiku Pan Mirosław Augustyniak przekazał gratulacje i podkreślał znaczenie samorządów w realizacji wielu inwestycji. Ks Kan. Andrzej Dmochowski, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Zarębach Kościelnych dokonał poświęcenia drogi, pomodlił się o bezpieczeństwo użytkowników i wskazał, że zarówno te fizyczne jak i duchowe drogi są bardzo ważne w życiu każdego człowieka.

W uroczystości uczestniczyli również: wicestarosta  Pan Józef Rostkowski, radni Rady Powiatu na czele z przewodniczącą Panią Dorotą Subdą i radną powiatową z naszej gminy Panią Justyną Pętkowską, radni Rady Gminy Zaręby Kościelne na czele z radnym Gąsiorowa Panem Jerzym Biernackim, kadra kierownicza i pracownicy Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej na czele z Sekretarz Powiatu Panią Ewą Suchcicką, kadra kierownicza i pracownicy Urzędu Gminy Zaręby Kościelne na czele z Sekretarz Gminy Panią Jadwigą Mikołajczyk, sołtys sołectwa Gąsiorowo Pani Marzena Skłodowska, przedstawiciel wykonawcy robót budowlanych, Pani Małgorzata Lach-Witkowska z firmy „Adam Witkowski P.W. Adam Witkowski z siedzibą w Miedznej”, a także mieszkańcy wsi. Poczęstunek dla zaproszonych gości przygotowały panie z KGW „Gąsiorowianki” w nowo wyremontowanym budynku świetlicy w Gąsiorowie.

Galeria zdjęć

21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 36 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 35 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 34 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 33 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 32 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 31 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 30 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 29 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 28 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 27 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 26 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 25 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 24 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 23 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 22 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 21 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 20 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 19 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 18 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 17 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 16 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 15 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 14 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 13 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 10 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 9 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 8 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 7 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 6 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 5 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 4 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 3 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 2 21 sierpnia 2023r. - uroczyste oddanie do użytkowania odcinka drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności