Oto logo strony. Piękne ono jest

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Ocena 0/5

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych w celu oszacowania potrzeb oraz w związku z chęcią przystąpienia do programu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 prosi wszystkie zainteresowane osoby spełniające,  następujące kryteria tj.:

1.) opiekunów dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2.) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

• o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

• o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

• traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

do zgładzenia się do tutejszego Ośrodka do 31.08.2023 roku pod nr telefonu 86-276-31-20 lub na adres e-mail: gopszar@post.pl

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do programu. Ma na celu oszacowanie potrzeb na terenie gminy Zaręby Kościelne.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności