Oto logo strony. Piękne ono jest

Gmina Zaręby Kościelne wysoko w rankingu inwestycyjnym

Ocena 0/5

Gmina Zaręby Kościelne wysoko w rankingu inwestycyjnym
 
  

WSPÓLNOTA – Pismo Samorządu Terytorialnego –  opublikowała coroczny ranking w zakresie inwestycji samorządowych.  Pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych w latach 2019–2021 w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w danym samorządzie. 

Gmina Zaręby Kościelne zajęła bardzo wysokie 5 miejsce w Województwie Mazowieckim na 228 gmin wiejskich oraz 75 miejsce w kraju na 1523 samorządy – gminy wiejskie.  Pomimo pandemii, ogromnego wzrostu kosztów bieżących i inwestycyjnych gmina  konsekwentnie realizowała zadania, które teraz służą mieszkańcom. Nie jest to łatwe gdyż gmina ma  bardzo niskie dochody własne  – na 2477 samorządy klasyfikujemy się dopiero na 2061 miejscu (źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/finanse/najbogatsze-i-najbiedniejsze-gminy-w-polsce-w-2022-roku-pelna-lista-gmin).

Bardzo ważnym aspektem jest fakt, że przez ostatnie lata spłacaliśmy kredyty zaciągnięte wcześniej, nie zaciągając następnych. Odniesiony sukces to wynik przedsięwzięć realizowanych przy znacznym  wykorzystaniu środków zewnętrznych, głównie krajowych  z jednoczesnym racjonalnym i gospodarnym dysponowaniu wkładem własnym. Nigdy wcześniej samorządy nie dostawały tak dużego wsparcia finansowego jak w ostatnich latach. Oprócz programów inwestycyjnych samorządy korzystały z rządowych programów dotacyjnych jako rekompensata trudności gospodarczych będących pochodną pandemii COVID-19 , a także jako  rekompensata  reform podatkowych.

Na kolejne lata przygotowywane są następne ważne inwestycje zmierzające do poprawy jakości i podniesienia standardu życia mieszkańców naszej gminy.

Pełny ranking Wspólnoty dostępny jest na stronie:

https://wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Ranking_Nr_20-2022_Iinwestycje_2019-2021.pdf 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności