Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Zamówienia publiczne

2022 Rok

Ogłoszenie z dnia 17.03.2022r.o zamiarze zawarcia umowy na roboty budowlane: Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne.

Ogłoszenie Nr 2022/BZP 00089729/01   Data publikacji: 17.03.2022r.

Pobierz dokument