Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Zamówienia publiczne

2021 Rok

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane, Ogłoszenie nr 510429575-N-2021 z dnia 27.04.2021 r.

„Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo-Panieńskie – Pętkowo-Wielkie w lokalizacji 0+000,00 - 1+719,04”

Pobierz informację. 

Data publikacji: 27.04.2021r.


 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane, Ogłoszenie nr 510429589-N-2021 z dnia 27.04.2021 r.

„Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0+182,68 w Zarębach Kościelnych”

Pobierz informację. 

Data publikacji: 27.04.2021r.


 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane ,Ogłoszenie nr 510429561-N-2021 z dnia 27.04.2021 r.

„Utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych ”

Pobierz informację. 

Data publikacji: 27.04.2021r.


 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, Nr RGK.271.3.2020/2021 z dnia 19.03.2021 r.

Gmina Zaręby Kościelne: „Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0+182,68 w Zarębach Kościelnych

Pobierz informację. 

Data publikacji: 19.03.2021r.


 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, Nr RGK.271.4.2020/2021 z dnia 18.03.2021 r.

Gmina Zaręby Kościelne: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo-Panieńskie – Pętkowo-Wielkie w lokalizacji 0+000,00 - 1+719,04”.

Pobierz informację. 

Data publikacji: 18.03.2021r.


 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, Nr RGK.271.5.2020 z dnia 12.03.2021 r.

Gmina Zaręby Kościelne: „Utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych

Pobierz informację. 

Data publikacji: 12.03.2021r.  


 
Informacja z sesji otwarcia ofert, Ogłoszenie nr RGK.271.4.2020/2021 z dnia 26.02.2021 r.

Gmina Zaręby Kościelne: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo-Panieńskie – Pętkowo-Wielkie w lokalizacji 0+000,00 - 1+719,04”.

Pobierz informację. 

Data publikacji: 26.02.2021r.  


 
Informacja z sesji otwarcia ofert, Ogłoszenie nr RGK.271.3.2020/2021 z dnia 26.02.2021 r.

Gmina Zaręby Kościelne: „Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0+182,68 w Zarębach Kościelnych

Pobierz informację. 

Data publikacji: 26.02.2021r.   


 
Informacja z sesji otwarcia ofert, Ogłoszenie nr RGK.271.5.2020 z dnia 25.02.2021 r.

Gmina Zaręby Kościelne: „Utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych

Pobierz informację. 

Data publikacji: 25.02.2021r.