Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Zamówienia publiczne

2020 Rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane, Ogłoszenie nr 777274-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Gmina Zaręby Kościelne: „Utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych

Pobierz ogłoszenie o zamówieniu , SIWZ , załączniki do SIWZ.

 

Aktualizacja z dnia 18.02.2021r.: Ogłoszenie dot. zmiany treści SIWZ w przetargu. 

 

Aktualizacja z dnia 12.02.2021r.: Usunięto z załączników do SIWZ przedmiar robót. Przedmiar nie obowiązuje.

 

Aktualizacja z dnia 10.02.2021r.:

Ogłoszenie nr 540414596-N-2021 z dnia 10.02.2021 r. o zmianie ogłoszenia. 

Odpowiedzi na zapytania do przetargu RGK.271.5.2020 z dnia 10.02.2021r. 

Zmiana treści SIWZ w przetargu, RGK.271.5.2020 z dnia 10.02.2021r.  

Załączniki do SIWZ z dnia 10.02.2021r.

  

Aktualizacja z dnia 02.02.2021r.:

Ogłoszenie Nr 540411590-N-2021 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 02.02.2021r. 

Ogłoszenie Znak RGK.271.5.2020 z dnia 02.02.2021r. o zmianie treści SIWZ w przetargu. 

 

Aktualizacja z dnia 15.01.2021r.:

Ogłoszenie Nr 540403640-N-2021 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 15.02.2021r. 

Ogłoszenie Znak RGK.271.5.2020 z 15.01.2021r. o zmianie treści SIWZ w przetargu. 

 

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane, Ogłoszenie nr 777082-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Gmina Zaręby Kościelne: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo-Panieńskie – Pętkowo-Wielkie w lokalizacji 0+000,00 - 1+719,04”.

Pobierz ogłoszenie o zamówieniu , SIWZ , załączniki do SIWZ: załączniki 1,3,4,5,6 , załącznik nr 2 , załącznik nr 7 , załącznik nr 8 projekt budowlany, załącznik nr 8 - projekt stałej organizacji ruchu , załącznik nr 8 - projekt wykonawczy.

 

Aktualizacja  ogłoszenia z dnia 23.02.2021roku:  Odpowiedź na zapytanie od Wykonawcy dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Aktualizacja  ogłoszenia z dnia 12.02.2021roku:

Ogłoszenie RGK.271.4.2020/2021 z dnia 12.02.2021r. w sprawie zmiany treści SIWZ. 

Załączniki do zmiany treści SIWZ z dnia 12.02.2021r.: przedmiar robót, kosztorys ofertowy, dokumentacja na wykonanie kanału technologicznego.

 

Aktualizacja  ogłoszenia z dnia 26.01.2021roku:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, Ogłoszenie nr 540408716-N-2021 z dnia 26.01.2021 r. 

Zmiana treści SIWZ z dnia 26.01.2021r. - Znak sprawy RGK.271.4.2020/2021 

 

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane, Ogłoszenie nr 776761-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Gmina Zaręby Kościelne: „Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0+182,68 w Zarębach Kościelnych

Pobierz ogłoszenie , SIWZ , załączniki do SIWZ.

 

Aktualizacja  ogłoszenia z dnia 12.02.2021roku:

Odpowiedzi na zapytania do przetargu , Pismo RGK.271.5.2020/2021 z dnia 12.02.2021r.

 

Aktualizacja  ogłoszenia z dnia 26.01.2021roku:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ,  Ogłoszenie nr 540408703-N-2021 z dnia 26.01.2021 r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 26.01.2021r. -  Znak sprawy RGK.271.3.2020/2021 

 

 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy, Ogłoszenie nr 510558588-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.

Gmina Zaręby Kościelne: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2020/2021

Pobierz ogłoszenie 


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, RGK.271.2.2020 z dnia 2020-11-18 r. 
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2020/2021

Pobierz ogłoszenie 


 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT, RGK.271.2.2020 z dnia 2020-11-06 r. 
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2020/2021

Pobierz ogłoszenie 


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy, Ogłoszenie nr 603963-N-2020 z dnia 2020-10-29 r.
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2020/2021

Pobierz ogłoszenie, pobierz SIWZ , pobierz załączniki do SIWZ. 

Wyjaśnienia treści SIWZ, Nr RGK.271.2.2020r. - Zaręby Kościelne, dn. 04.11.2020r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „ DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2020/2021”.

Pobierz wyjaśnienia. 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane, Nr 510194916-N-2020 z dnia 07-10-2020 r. 

Nazwa zadania: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji km 0+000,00 – 0+184,61

Pobierz wyjaśnienia. 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  RGK 271.1.2020 z dnia 2020-08-10

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGK 271.1.2020

Nazwa zadania: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji km 0+000,00 – 0+184,61

Pobierz wyjaśnienia. 


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT RGK 271.1.2020 z dnia 2020-07-27

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGK 271.1.2020

Nazwa zadania: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji km 0+000,00 – 0+184,61

Pobierz wyjaśnienia. 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane,  Ogłoszenie nr 559639-N-2020 z dnia 2020-07-08 r. 

Gmina Zaręby Kościelne: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji km 0+000,00 – 0+184,61

Pobierz:Ogłoszenie o zamówieniu , SIWZ , załączniki do SIWZ

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, Ogłoszenie nr 540133331-N-2020 z dnia 22-07-2020 r.  - Pobierz 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 21.07.2020r.: Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji km 0+000,00 – 0+184,61”  - Pobierz 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy , Nr 510029119-N-2020 z dnia 18-02-2020 r.

Gmina Zaręby Kościelne: Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne

Pobierz informację