Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Zamówienia publiczne

2019 Rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, Ogłoszenie nr 510282751-N-2019 z dnia 30-12-2019 r.

„Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo – Skłody-Średnie w lokalizacji km 0+000,00 – 1+614,00” 

Pobierz ogłoszenie 

 


 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, RGK 271.4.2019 z 27-12-2019r.

Gmina Zaręby Kościelne: Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne. 

Pobierz ogłoszenie 

 


 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT, RGK 271.4.2019 z 23-12-2019r.

Gmina Zaręby Kościelne: Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne

Pobierz ogłoszenie 

 


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy, Ogłoszenie nr 635825-N-2019 z dnia 2019-12-12 r.

Gmina Zaręby Kościelne: Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne 

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie , SIWZ , załączniki do SIWZ 

 


 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, Ogłoszenie nr 510269710-N-2019 z dnia 10-12-2019 r. 

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2019/2020 

Pobierz ogłoszenie 

 


 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, RGK 271.2.2019 z dnia 14-11-2019r.

„Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo – Skłody-Średnie w lokalizacji km 0+000,00 – 1+614,00” 

Pobierz ogłoszenie 

 


 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, RGK 271.3.2019 z dnia 29-10-2019r. 

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2019/2020  

Pobierz ogłoszenie 

 


 Informacja z sesji otwarcia ofert, RGK 271.3.2019 z dnia 18-10-2019r.

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2019/2020  

Pobierz ogłoszenie 

 


 Informacja z sesji otwarcia ofert, RGK 271.2.2019 z dnia 18-10-2019r.

„Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo – Skłody-Średnie w lokalizacji km 0+000,00 – 1+614,00”  

Pobierz ogłoszenie 

 


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy, Ogłoszenie nr 608688-N-2019 z dnia 2019-10-10 r.

Gmina Zaręby Kościelne: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2019/2020

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu , SIWZ , załączniki do SIWZ 

 


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane,   Ogłoszenie nr 605531-N-2019 z dnia 2019-10-03 r.

Gmina Zaręby Kościelne: „Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo – Skłody-Średnie w lokalizacji km 0+000,00 – 1+614,00

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o przetargu , SIWZ , załączniki do SIWZ (.zip).

 


 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.

Ogłoszenie nr 510125376-N-2019 z dnia 21-06-2019 r.

Pobierz ogłoszenie 

 


 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.

RGK.271.1.2019 z dnia 17.05.2019r.

Pobierz ogłoszenie 

 


 Informacja o treści złożonych ofert: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.

RGK.271.1.2019 z dnia 14.05.2019r.

Pobierz ogłoszenie 

 


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi, Nr 544055-N-2019 z dnia 2019-05-06 r.

Gmina Zaręby Kościelne: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu ,  SIWZ wraz z załącznikami (.zip) 

 

Pytania, odpowiedzi, wyjasnienia do SIWZ z 09.05.2019r. - część I. 

Pytania, odpowiedzi, wyjasnienia do SIWZ z 09.05.2019r. - część II.  

Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z 10.05.2019r. - część III. 

Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z 10.05.2019r. - część IV. 

 


 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Ogłoszenie nr 510020140-N-2019 z dnia 31-01-2019 r.

Gmina Zaręby Kościelne: Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne w roku 2019.

Pobierz informację