Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Ochrona Zwierząt

Ważne informacje

Od kwietnia stali mieszkańcy Gminy Zaręby Kościelne mają bezpłatną możliwość usypiania ślepych miotów, sterylizacji i kastracji swoich czworonogów.

Gmina Zaręby Kościelne informuje, iż od kwietnia b.r. zgodnie z "Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Zaręby Kościelne na  2020 rok"  istnieje możliwość wykonania:

- bezpłatnego zabiegu sterylizacji suk i kotek,

- kastracji psów i kotów oraz

- usypiania ślepych miotów.

Gmina refunduje 100% poniesionych kosztów.

Refundacja przysługuje wyłącznie stałym mieszkańcom gminy Zaręby Kościelne, do zwierząt stanowiących ich własność i tylko właścicielom, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie oraz przedstawią stosowne zaświadczenie.

Zabiegi można dokonywać w Gabinecie weterynaryjnym przy ul. Romantycznej 18 w Szulborzu Wielkim prowadzonym przez Pana Grzegorza Równego. Numer kontaktowy: 606 417 088

Działania te przyczynią się do zmniejszenia bezdomności zwierząt na terenie naszej gminy.


 

1.  Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom:

-  w przypadku zdarzeń drogowych z ich udziałem oraz

- zwierzętom bezdomnym, którym ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia niezbędna jest pomoc lekarsko-weterynaryjna

udziela lekarz weterynarii Pan  Grzegorz Równy prowadzący Przychodnię weterynaryjną w Szulborzu Wielkim przy ul. Romantyczna 18;
tel:  606 417 088

 

2.    Przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się zwierzętach:

-        telefonicznie na numer:  86 270 60 04 w. 22

-        drogą mailową na adres: ugzar@post.pl,

-        pisemnych za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul Kowalska 14; 07-323 Zaręby Kościelne

-        osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy; ul Kowalska 14; 07-323 Zaręby Kościelne.