Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: ZAŁATWIANIE SPRAW

Wrota Mazowsza

WROTA MAZOWSZA
 
 logotyp_rpo_wm  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 
oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.


  
Wrota Mazowsza - https://msip.wrotamazowsza.pl/
 

Wrota Mazowsza - czyli elektroniczna administracja na Mazowszu                   
 
System e-urząd pozwala mieszkańcom Mazowsza na zdalne załatwianie spraw. Wszystko dzięki portalowi interesanta z elektroniczną skrzynką podawczą, formularzami elektronicznymi i podsystemem płatności elektronicznych, które będą dostępne pod adresem https://msip.wrotamazowsza.pl/.


 
PROJEKT ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA (EA) 

- http://geodezja.mazovia.pl/projekty/ea/startea.html
ea_logo  

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA).
 

Hasło Programu: dla rozwoju Mazowsza
 

Wartość projektu i wartość dofinansowania

  • Całkowity koszt inwestycji - 57 186 924,24 zł
  • Wartość dofinansowania - 48 617 683,38 zł

 


  
PROJEKT BAZY WIEDZY (BW)

- http://geodezja.mazovia.pl/projekty/bw/startbw.html
 
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW).
 

Hasło Programu: dla rozwoju Mazowsza
 

Wartość projektu i wartość dofinansowania

  • Całkowity koszt inwestycji -165 874 828,00 zł
  • Wartość dofinansowania -140 081 155,28 zł