Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: URZĄD GMINY

Raport O Stanie Gminy Zaręby Kościelna za 2022 rok

W dniu 13 czerwca 2023 roku planowane jest posiedzenie Sesji Rady Gminy Zaręby Kościelne, na którym odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy. Raport o  stanie Gminy zgodnie  z art. 28 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) przedkłada Radzie Gminy Wójt Gminy. Rada Gminy nie określiła w drodze Uchwały szczegółowych wymogów dotyczących Raportu.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który zwołana została Sesja. Termin Sesji zostanie podany z tygodniowym wyprzedzeniem.

W załączeniu tekst Raportu, przedłożony przez Wójta Gminy Zaręby Kościelne Zarządzeniem Nr 293/23 z dnia 22 maja 2023r. oraz formularz zgłaszania wraz z listą poparcia:

Data publikacji: 23 maja 2023r.

 

Prezentacja Raportu o stanie Gminy Zaręby Kościelne z 13.06.2023r. 


Aktualizacja: 14.06.2023r.