Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: ZAŁATWIANIE SPRAW

Petycje

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Gminy Zaręby Kościelne. W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
 2. wskazanie adresata petycji,
 3. wskazanie przedmiotu petycji,
 4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.
   

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:

 1. listownie na adres: Urząd Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne,
 2. doręczyć osobiście – w sekretariacie Urzędu Gminy Zaręby Kościelne, w godz. urzędowania tj.: od poniedziałku do piątku: 7.30-15.30,
 3. faksem – na numer: +48 86 270 62 00,
 4. za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres ugzar@post.pl


Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.


Akty prawne o petycjach:

http://www.senat.gov.pl/petycje/wybrane-akty-prawne/ustawa-o-petycjach/


Druki do złożenia petycji w załączeniu.


 

Petycje, które wpłynęły do Urzędu Gminy Zaręby Kościelne: 

 

Petycja z dnia 05.04.2024r.  - Inicjatywa - wszyscy patrzymy urzędnikom na ręce v2 - wadliwa promocja Gmin za nasze pieniądzev2.

Pobierz dokument


PETYCJA z dnia 06.03.2024r. - dot. "Promocja gmin odbywa się bez jasnych strategii i planów działań".

Pobierz dokument


PETYCJA z dnia 25.10.2023r. ws PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH - dot. ostrzeżenia wszystkich mieszkańców o ryzyku potwierdzania pism podpisem elektronicznym na tabletach – w tym na tabletach Poczty Polskiej i banków.

DKS0011_2023_10_25_Petycja 


Petycja z dnia 27.03.2023r. o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo
Pobierz petycję 
Pobierz odpowiedź z dnia 23.05.2023 r. 


Petycja z 17.08.2022r.  z prośbą o poinformowanie podległych Urzędowi placówek edukacyjnych o możliwości dołączenia do programu edukacyjnego „Gotuj się na zmiany”.
Pobierz petycje  


 Petycja z dnia 17.08.2022r. ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy.

Pobierz petycje  

Pobierz odpowiedź z dnia 26.09.2022r. na petycje.  


 
Petycja z 21.06.2022r.  w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe (PKWiU 02.20.14.0 i 02.20.15.0).
Pobierz petycję  


 Petycja z dnia 03.03.2022r. Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy programu ochrony powietrza: 
Pobierz petycję , pobierz stanowisko OSKP , pobierz opinie naukową


 
Petycja z dnia 15.02.2022r. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominków i Piecy w sprawie naprawy programu ochrony powietrza: Pobierz petycję , pobierz stanowisko OSKP , pobierz opinie naukową. 


 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Zaręby Kościelne w 2021 r 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Zaręby Kościelne w 2021 r

 

Petycja do Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021 - data publikacji 19 kwietnia 2021r. 

Odpowiedż z dnia 16.04.2021r. na Petycję dot. Podwórko NIVEA - edycja 2021 - data publikacji 19 kwietnia 2021r. 

Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.  
- Data publikacji: 05.03.2021r.

UCHWAŁA NR XXIII/173/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie uznania za bezzasadną petycje Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. - pobierz. 

Petycja  Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!  - Data publikacji: 05.03.2021r.

Petycja: Uzupełnienie Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! - Data publikacji: 05.03.2021r.

Uchwała Nr XXII/166/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym. Dotyczy Petycja Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! oraz jej uzupełnienia. 

Petycja z 4 marca 2020 roku dotycząca Schroniska w Radysach. 

Petycja z dnia 4 listopada 2019r. od Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w sprawie realizacji płątności bezgotówkowych w Urzędach.

Petycja z dnia 21 września 2018r. dot. Programu „Wzorowa Łazienka”.


Petycja z 13 września 2018r. 

Petycja z 7 września 2017r. 

Petycja z 10 lutego 2017r.

 


Pliki do pobrania:
Pobierz wzór formularza petycji - pdf [258.05 kB] 
Pobierz zgodę na złożenie petycji. - pdf [79.22 kB]