Oto logo strony. Piękne ono jest

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2021

OPIEKA WYTCHNIENIOWA W GMINIE ZARĘBY KOŚCIELNE

Gmina Zaręby Kościelne jako jedna z dwóch gmin w powiecie ostrowskim otrzymała środki na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ,, Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. W dniu 06.05.2021 roku Wójt Gminy Zaręby Kościelne Pani Urszula Wołosiewicz oraz Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Rostkowska podpisały umowę z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem w sprawie wysokości i trybu przekazania środków z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 45 696,00 zł.

Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jej istotą jest zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej, dzięki czemu jej opiekun może odpocząć od codziennych obowiązków, załatwić swoje sprawy.

W ramach programu w Gminie Zaręby Kościelne wsparciem objętych zostanie 7 opiekunów osób niepełnosprawnych w tym pięciu osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dwojga dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością ze wskazaniami pkt 7 i 8. Każda z osób objętych wsparciem będzie mogła wykorzystać 160 godzin wsparcia do 23 grudnia 2021 roku.

opieka_wytch_bip