Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: INWESTYCJE

Inwestycje 2017 rok

Przedstawiamy inwestycje zrealizowane w 2017 roku przez Gminę Zaręby Kościelne. Wymienione poniżej  inwestycje są to główne zadania, jednocześnie Gmina na bieżąco inwestuje w miarę potrzeb i możliwości.


Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody-Średnie – Skłody-Stachy w km 0+000-0+509,60

Inwestycja realizowana w okresie od 21-09-2017r. do 29-12-2017r., mająca na celu przebudowę i rozbudowę drogi gminnej na odcinku 0,51 km.

Całkowita wartość projektu to: 272.273,50 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 173.247,00 zł

sklody509   


Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie – Skłody-Piotrowice – Świerże-Kończany w km 0+007,60 – 2 +702,10 odc. I.

Inwestycja realizowana w okresie od 15-07-2016r. do 31-08-2017r., mająca na celu przebudowę i rozbudowę drogi gminnej na odcinku 2,695 km.

Całkowita wartość projektu to: 1 972 524,03 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 254 068,00 zł

tab1  

sklody509  


tab1    


azbest2017_w1