Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Zapytania ofertowe

2018 Rok

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -  RGK.271.0.7.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. 

Wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych.

Pobierz informację 


 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2018 - RGK.271.0.7.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r.

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych raz w miesiącu, 4 godziny w siedzibie Publicznej Biblioteki w Zarębach Kościelnych ul. Kowalska 16A.

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zapytaniu , załączniki do zapytania .


 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - RGK.271.0.6.2018, z dnia 06.07.2018 r.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki”

Pobierz informację 


 
ZAPYTANIE OFERTOWE - RGK.271.0.6.2018, z dnia 05.06.2018 r.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki”

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zapytaniu , zał. nr 1 - formularz ofertowy , zal. nr 2: przedmiary robót - etap I, przedmiary robót - etap II , zał. nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych , zał. nr 4- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , zał. nr 5 – wykaz osób , zał. nr 6 – projekt umowy , zał.nr 7 – specyfikacja techniczna , zał.nr 8 – dokumentacja projektowa. 


 
Unieważnienie zapytania ofertowego - RGK.271.0.5.2018, z dnia 04.04.2018 r.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki”

Pobierz unieważnienie 


 
ZAPYTANIE OFERTOWE - RGK.271.0.5.2018, z dnia 14.03.2018 r.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki”

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zapytaniu ,  zał.nr 1– formularz ofertowy +  kosztorys ofertowy ; zał.nr 2 – przedmiar robót – szt.2 ; zał.nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych , zał.nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , zał.nr 5 - wykaz osób , zał.nr 6- projekt umowy , zał.nr 7 – specyfikacja techniczna, zał.nr 8 – dokumentacja projektowa.


 
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - RGK.271.0.4.2018, z dnia 07.03.2018 r.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki”

Pobierz ogłoszenie 


 
ZAPYTANIE OFERTOWE - RGK.271.0.4.2018, z dnia 16.02.2018 r.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki”

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zapytaniu ,  zał.nr 1– formularz ofertowy  + kosztorys ofertowy ; zał.nr 2 – przedmiar robót – szt.2 ; zał.nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych , zał.nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , zał.nr 5 - wykaz osób , zał.nr 6- projekt umowy , zał.nr 7 – specyfikacja techniczna, zał.nr 8 – dokumentacja projektowa.


 
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - RGK.271.0.3.2018, z dnia 12.02.2018 r.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki”

Pobierz ogłoszenie 


 
Zapytanie ofertowe RGK.271.0.4.2018 z dnia 25.01.2018r. na wykonanie zadania pn. „Usunięcie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2018 r.”. 

Dokumenty pobrania: Ogłoszenie o zapytaniu , zał.nr 1 - oferta .


 
ZAPYTANIE OFERTOWE - RGK.271.0.3.2018, z dnia 24.01.2018 r.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki”

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zapytaniu ; zał.nr 1– formularz ofertowy  + kosztorys ofertowy ; zał.nr 2 – przedmiar robót – szt.2 ; zał.nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych , zał.nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , zał.nr 5 - wykaz osób , zał.nr 6- projekt umowy , zał.nr 7 – specyfikacja techniczna, zał.nr 8 – dokumentacja projektowa.


 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - RGK.271.0.2.2018 z dnia 24 styczeń 2018 r. 

"Wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych".

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie 


 
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - RGK.271.0.1.2018, z dnia 22.01.2018 r.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki”

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie 


 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018 - RGK.271.0.2.2018 z dnia 15 styczeń 2018 r. 

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych raz w miesiącu, 4 godziny w siedzibie Publicznej Biblioteki w Zarębach Kościelnych ul. Kowalska 16A.

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zapytaniu , załączniki do zapytania ofertowego. 


 
ZAPYTANIE OFERTOWE - RGK.271.0.1.2018, z dnia 05.01.2018 r.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki”

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zapytaniu ; zał.nr 1– formularz ofertowy   + kosztorys ofertowy ; zał.nr 2 – przedmiar robót – szt.2 ; zał.nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych , zał.nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , zał.nr 5 –wykaz robót , zał.nr 6 – wykaz osób , zał.nr 7 – projekt umowy , zał.nr 8 – specyfikacja techniczna, zał.nr 9 – dokumentacja projektowa.